Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri

12 Mart 2021

 

Eğitmenler:  Prof. Dr. A. AYŞE KARADUMAN, Doç. Dr. İPEK GÜRBÜZ, PROF. DR. HALUK TOPALOĞLU, Arş.Gör. NUMAN BULUT
13:00-13:30         Spinal Musküler Atrofilerin klinik durum ve  fonksiyonel kısıtları
13:30-14:00         Spinal Musküler Atrofilerde klinik değerlendirmelere genel bakış
14:00-14:10         Kahve Arası
14:10-14:15         Sistemik Dermatomyositis Tedavi Yaklaşımları
14:15-16:10         CHOP INTEND
16:15-17:15         Genişletilmiş Hammersmith fonksiyonel Motor Skala (HFMS-E)
17:15-17:45        Tartışma