Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri

12 Mart 2021, OnlineKursa DavetDeğerli meslektaşlarımız,

18-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun’da yapılması planlanan kongremizin 2021 yılında aynı tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi sebebiyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz kurslarımızı çevrimiçi olarak yapma kararı almıştık. 15 Ekim 2020 de Duchenne Musküler Distrofi’de Fizyoterapi Değerlendirmeleri kursunu geniş katılım ile gerçekleştirdik.

Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri kursu ise 12 Mart 2021 tarihinde “Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği” ve  “Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama Araştırma Merkezi” işbirliği gerçekleştirilecektir.

Beceri eğitimine dayanan bu kursun yüz yüze yapılması ideal olandır. Ancak; pandemi nedeniyle şimdilik mümkün olamamaktadır. SMA’lı bebeklerin ve çocuklarımızın takipleri ve ilaç tedavilerinde bu değerlendirmelere ihtiyacı bulunmaktadır. Ülke genelinde yaygın olarak ve doğru şekilde  uygulanabilmesi gerekmektedir. Fizyoterapistlerden gelen talepler ve SMA’lı çocukların ihtiyaçları gözönüne alınarak düzenlediğimiz bu eğitim “The Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test  CHOP INTEND ve Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) değerlendirmelerini kapsayacaktır.

18-20 Eylül 2021 tarihlerinde Samsun’da bir araya gelerek gerçekleştirmeyi umduğumuz kongremizde uygulamalı eğitimlerde buluşmak ümidiyle hepinize sağlıklı günler dileriz.


Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman
LHÜ Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına

Prof. Dr. Haluk Topaloğlu
Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Ayşe Aksoy
Kongre Düzenleme Kurulu adına