Kurullar

Düzenleme Kurulu

Başkan
Ayşe Aksoy

 

Sekreterler
Elif Acar Arslan
Gökçen Öz Tunçer

 

Üyeler
Ayşe Karaduman
F. Müjgan Sönmez
Beril Talim
Haluk Topaloğlu
Numan Bulut

 

Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği  Yönetim Kurulu
Gülsev Kale
Ayşe Karaduman
F. Müjgan Sönmez
Beril Talim
Haluk Topaloğlu
Numan Bulut